Voldsom pågang hos private digitale legetjenester

Til tross for at stadig mer av det offentlige helsevesenet nå tilbyr videoløsninger, melder de kommersielle, digitale legetjenestene Kry og Eyr om voldsom pågang.