Webkamera er nes­ten umu­lig å opp­dri­ve: – Dra­ma­tisk økning i et­ter­spør­se­len

Hjem­me­sko­le, ka­ran­te­ne og hjem­me­kon­tor har gjort at sal­get av web­ka­me­ra­er har eks­plo­dert.