Yrkesfag må bli en reell mulighet for alle

Av

Jeg mener bestemt at ungdom som er usikker på hva de vil, bør velge yrkesutdanning.